Blogger news

a
Searching...
Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2013

Cơ bản về khẩu & Tốc độ ống kính

iếp xúc với rất nhiều anh em, tuanlionsg thấy thật cần thiết cho một số bài kiến thức cơ bản. Ngoài những video và bài viết rất nhiều trên các diễn đàn nhiếp ảnh, mình xin bổ sung thêm một số bài viết để các bạn cần kiến thức cơ bản có thể được thêm phần tự tin sử dụng máy ảnh.

chi tiết


0 nhận xét:

Đăng nhận xét