Blogger news

a
Searching...
Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2013

NX1000 - Dưới con mắt người dùng hay triết lý của Samsung đối với sản phẩm

uần rồi, may mắn em được cầm trên tay một chiếc máy ảnh Samsung NX1000 trong vòng 4 ngày, thật sự mà nói với 4 ngày cũng quá ... dư đối với em để "chơi một chút" với một chiếc máy ảnh Samsung, tuy nhiên sau 4 ngày đó thì dường như cảm giác của mình đối với chiếc máy này thay đổi một cách đột ngột đến khó tin. Chuyện cũng bình thường thôi nếu như trước lúc nhận máy, em chưa bao giờ đánh giá cao một chiếc máy ảnh đến từ Samsung cả, thậm chí em nghĩ Samsung mà làm máy ảnh thì ... khỏi cầm làm gì cho mất công!

Chi tiết


0 nhận xét:

Đăng nhận xét